องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 

 
  กิจกรรม การมีส่วนรวมของบุคคลภายนอกผ่านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ2560 ขององค์การบริหารส่วนตำยบลบางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2565
  อบต.บางเดชะ บริการประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บางเดชะ
  กิจกรรม การมีส่วนรวมของบุคคลภายนอกผ่านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ2560 ขององค์การบริหารส่วนตำยบลบางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2565
  วันที่ 10 มีนาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.บางเดชะ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ณ วัดสามัคคีภิรมย์ ม.6 ตำบ
  วันที่ 9 มีนาคม 2565 กิจกรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตามมาตราฐานทางจริยธรรม
  วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ลงตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมและให้กำลังใจ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ CI อบต.บางเดชะ
 
25 เม.ย. 2565 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเวินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ อ่าน 15 ]
22 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิท -19 [ อ่าน 13 ]
23 มี.ค. 2565 ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [ อ่าน 33 ]
15 มี.ค. 2565 ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด [ อ่าน 60 ]
28 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น บัตรประจำตัวคนพิการ [ อ่าน 49 ]
28 ก.พ. 2565 สรุปมาตรการป้องกันควบคุม โควิด - 19 ปราจีนบุรี [ อ่าน 49 ]
9 ก.พ. 2565 มูลนิธิ อภัยภูเบศร สะพานแห่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่ายาไทย [ อ่าน 68 ]
12 ม.ค. 2565 คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย [ อ่าน 48 ]
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 36 ]
25 ก.พ. 2565 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ อ่าน 53 ]
9 ก.พ. 2565 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 57 ]
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำเคหะชุมชนปราจีนบุรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 74 ]
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลอง หมู่ที่ 3-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 74 ]
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองบางตาหล่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 73 ]
27 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดไฟฟ้ารายทางเคหะชุมชนปราจีนบุรี(ต.บางเดชะ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 72 ]
27 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองทางคู หมู่ที่ 9-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 77 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565