องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 
  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันสงกรานต์ 2567
  กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  จัดบอร์ดให้ความรู้ วันที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
  จัดบอร์ดให้ความรู้ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โครงการตลาดนัดแก้หนี้อำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางเดชะ
  เรื่อง การจัดทำคลิป Video การทำกิจกรรมสาธารณะประโชยน์/จิตอาสาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
25 มี.ค. 2567 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ปีการศึกษา 2567 [ อ่าน 69 ]
21 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 [ อ่าน 112 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 64 ]
15 มี.ค. 2567 ตารางราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 84 ]
6 ก.พ. 2567 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ อ่าน 129 ]
5 ก.พ. 2567 ประกาศนโยบาย nogift 2567 (ภาษาไทย) [ อ่าน 63 ]
5 ม.ค. 2567 ประกาศ nogift 2567(ภาษาอังกฤษ) [ อ่าน 201 ]
3 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 177 ]
1 เม.ย. 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดดหาพัสดุปี 2567 [ อ่าน 112 ]
1 เม.ย. 2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2567 [ อ่าน 65 ]
1 ธ.ค. 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ อ่าน 61 ]
3 ก.ค. 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 210 ]
20 เม.ย. 2566 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 200 ]
11 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ อ่าน 180 ]
27 ต.ค. 2565 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 178 ]
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 183 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565