องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
  วันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 08.00 น.อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 24]
 
  สิทธิน่ารู้ของผู้ป่วยบัตรทอง[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 10]
 
  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองนายกจันทนา วงษ์นิกร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 10]
 
  วันพุธที่ 10 พฤษภาคม2566 รองนายกจันทนา วงษ์นิกรษ์ พร้อมพนักงานส่วนตำบล ผอ.รพสต. ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมคณกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 12]
 
  วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชน ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิย์ที่ 14 พฤาภาคม 2566 ณ บริเวณอำเภอเมืองปราจีนบุรี[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 14]
 
  คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 8 มีนาคม 2566 วันสตรีสากล กลุ่มสตรีสากลประจำตำบลบางเดชะร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 10]
 
  เวลา 09.00 น. ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.บางเดชะ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบ้านไฟไหม้ ตำบลบางพลวง [วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 21]
 
  วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะกรรมการ STRONG ประจำตำบลบางเดชะ ร่วมประชุมติดตามโครงการปฏิรูปที่ดินร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 12]
 
  วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566 อบต.บางเดชะร่วมพิธีถวายสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 32]
 
  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 อบต.บางเดชะนำโดยนายวิโรจน์ พรมบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ พร้อมชาวบ้านตำบลบางเดชะ ม.1-9 ร่วมประชุมโครงการแก้จนร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 29]
 
  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ มอบหมายนายสมปอง สนามน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ รับมอบประกาศนียบัตร EHA เพื่อแสดงว่าองค์กา...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 17]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8