องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค.2565 อบต.บางเดชะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting


2022-07-26
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-10
2022-06-03
2022-05-31
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26