องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
คณะผู้บริหาร

 
ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
  081-8632813
   
นางจันทนา วงษ์นิกร นายสมปอง สนามน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
 089-2211178 092-3174299

 
นายอารมณ์ นาคคล้าย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
  083-0290794