องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]90
22 รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]98
23 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]21
24 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]78
25 เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา [ 30 ก.ย. 2564 ]53
26 ระเบียบการเลือกตั้ง [ 23 ก.ย. 2564 ]28
27 กิจกรรมรณรงค์การเลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหาร [ 13 ส.ค. 2564 ]54
28 ประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ไวรัสโคโรนา 2019) [ 31 พ.ค. 2564 ]4
29 แจ้งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 24 พ.ค. 2564 ]46
30 กิจกรรม การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ [ 16 มี.ค. 2564 ]21
 
|1|2หน้า 3|4