องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินนโยบายบริหารงานบุคคล รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]64
2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]64
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]64
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและปพนักงาน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาร 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]64
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]64
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ต.ค. 2565 ]64
7 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและปพนักงาน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาร 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]64
8 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บางเดชะ ประจำปี 2564-2566 [ 6 เม.ย. 2565 ]64
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 [ 11 มี.ค. 2565 ]64
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 7 มี.ค. 2565 ]64
 
หน้า 1|2