องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2567-2569 [ 1 ธ.ค. 2566 ]136
2 ตารางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]51
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]54
4 รายงานผลการดำเนินนโยบายบริหารงานบุคคล รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]134
5 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]127
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]133
7 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและปพนักงาน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาร 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]130
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]128
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ต.ค. 2565 ]130
10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและปพนักงาน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาร 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]125
 
หน้า 1|2