องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2566 ]64
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2566 ]64
3 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตานโยบายNO Gift Policy [ 20 มี.ค. 2566 ]64
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]64
5 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ [ 24 มี.ค. 2565 ]64
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]64