องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567(รอบ6เดือน) ไตรมาส1 เดือนตุลาคม2566-มีนาคม2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]64
2 สถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 (รอบ6เดือน) ไตรมาส2 เดือนเมษายน-กันยายน2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]64
3 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2566 รอบไตรมาสที่ 1 ( 1ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]64
4 รายงานผลศูฯย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 รอบไตรมาสที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) [ 7 ต.ค. 2565 ]64
5 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 รอบไตรมาสที่ 1 ( 1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]64
6 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 รอบไตรมาสที่ 2 ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) [ 12 ต.ค. 2564 ]64
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 พ.ค. 2564 ]64
8 คุ่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 13 พ.ค. 2564 ]64
9 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2564 ]64
10 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 รอบไตรมาสที่ 2 ( 1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]64
 
หน้า 1|2