องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2565 ]54
2 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]106
3 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน สตง [ 15 มี.ค. 2565 ]99
4 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 15 มี.ค. 2565 ]103
5 คู่มือเบิกจ่าย สปสช [ 15 มี.ค. 2565 ]93
6 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 มี.ค. 2565 ]107
7 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวง [ 15 มี.ค. 2565 ]98
8 คู่มือโครงสร้างข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]98
9 คู่มือปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]89
10 คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GPสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 15 มี.ค. 2565 ]92
 
หน้า 1|2