องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2565 ]6
2 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]54
3 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน สตง [ 15 มี.ค. 2565 ]46
4 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 15 มี.ค. 2565 ]50
5 คู่มือเบิกจ่าย สปสช [ 15 มี.ค. 2565 ]46
6 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 มี.ค. 2565 ]56
7 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวง [ 15 มี.ค. 2565 ]47
8 คู่มือโครงสร้างข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]50
9 คู่มือปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]44
10 คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GPสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 15 มี.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2