องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2565- กันยายน 2565) [ 3 เม.ย. 2566 ]125
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]124
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 22 มี.ค. 2566 ]125
4 รายงานผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]125
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย [ 27 ก.ค. 2565 ]124
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]125
7 คู่มือบริการประชาชน [ 7 มี.ค. 2565 ]125
8 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]124
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]125
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 5 มี.ค. 2564 ]124
 
หน้า 1|2