องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2565 ]64
2 หนังสือส่งประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี ปรับปรุงแผน ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2565 ]64
3 บันทึกรายงานการประชุม [ 1 มี.ค. 2565 ]64
4 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2565 ]64
5 ประกาศ เรื่องกำหนด กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]64
6 ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]64
7 โครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ [ 7 พ.ค. 2564 ]64