องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 


การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดชะ ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร    ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตาราง-เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน เพื่อให้การดำเนินการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

             เอกสารประกอบ : การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ