องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 


กิจกรรม หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : กิจกรรม หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
 
: กิจกรรมแปรรูปจากเนื้อสัตว์
: กิจกรรมแปรรูปจากเนื้อสัตว์
: กิจกรรมแปรรูปจากเนื้อสัตว์
: กิจกรรมแปรรูปจากเนื้อสัตว์
: กิจกรรมแปรรูปจากเนื้อสัตว์
: กิจกรรมแปรรูปจากเนื้อสัตว์
: กิจกรรมแปรรูปจากเนื้อสัตว์
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ