องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


วันที่ 26/07/2566 แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหัวกรด ช่วงเช้า


วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 
แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหัวกรด ช่วงเช้า

ทางศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดได้เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมกับทางโรงเรียนวัดหัวกรด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน
ศิลปะการฟ้อนรำที่นิยมนำมาประกอบการแสดงในขบวนแห่ 
คือ การรำเซิ้งต่างๆ เช่น เซิ้งกระลอ เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิต ประจำวันทั้งสิ้น

2023-08-28
2023-08-21
2023-08-15
2023-07-26
2023-07-26
2023-07-20
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-10
2023-07-07