องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี (จัดงานที่โรงเรียนวัดหัวกรด))


วันที่ 12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี 
พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยให้ความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ความว่า
"รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจ ประกาศรัก"

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566

ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th 

ขอพระองค์ทรงพรเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนวัดหัวกรด รอบชอบ ทำบุญตักบาตร

2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-05-28