องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร มอบหมายนายคำรณ นาคคล้าย ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดชะ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ


2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-10
2024-03-01
2024-02-26
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-01