องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร มอบหมายนายคำรณ นาคคล้าย ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดชะ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ


2022-12-27
2022-12-26
2022-12-26
2022-12-22
2022-07-26
2022-07-08
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-10
2022-06-03