องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย บ้านนายชอบ สำรวจ ห


2022-12-27
2022-12-26
2022-12-26
2022-12-22
2022-07-26
2022-07-08
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-10
2022-06-03