องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล nogift ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]64
2 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ [ 6 พ.ย. 2566 ]65
3 ประกาศผลคะแนน LPA ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]65
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำตำบลบางเดชะ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]64
5 ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]64
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]64
7 เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]64
8 ประกาศ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประจำปี 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]64
9 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทุกสังกัด ประเมินตนเองตามแบบติดตามดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/66 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.66) [ 17 ก.ค. 2566 ]64
10 การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก [ 14 มิ.ย. 2566 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10