องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ [ 5 ก.พ. 2567 ]130
2 คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม [ 8 ม.ค. 2567 ]62
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]131
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]125
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]127
6 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตานโยบายNO Gift Policy [ 20 มี.ค. 2566 ]132
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]218
8 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ [ 24 มี.ค. 2565 ]127
9 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]130