องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]90
22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]85
23 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2564 ]87
24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 30 ก.ย. 2564 ]90
25 ผลการนำแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 30 ก.ย. 2564 ]85
26 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]88
27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]90
28 ผลการนำแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]82
 
|1|2หน้า 3