องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางเดชะ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภสผู้แทนราษฎรว่าด้วยการรับรองความถูกต้องของการบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการและการเปิดเผยการบันทึกการประชุมและรายงานฯ พ.ศ.2565 [ 16 มิ.ย. 2566 ]137
2 ระเบียบสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 มิ.ย. 2566 ]130
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 [ 15 มิ.ย. 2566 ]135
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 [ 12 มิ.ย. 2566 ]133
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2522 [ 12 มิ.ย. 2566 ]127
6 ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการรับรองความถูกต้องของการบันทึกการประชุม พ.ศ.2564 [ 9 มิ.ย. 2566 ]123
7 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 [ 8 มิ.ย. 2566 ]134
8 พรบ.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 [ 15 พ.ค. 2566 ]126
9 แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 22 มี.ค. 2566 ]132
10 ประกาศ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]133
 
หน้า 1|2