องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของ อปท.(LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]4
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 อบต.บางเดชะ [ 11 มี.ค. 2565 ]112
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 อบต.บางเดชะ [ 8 มี.ค. 2565 ]114
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]114
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA 2563 [ 12 พ.ย. 2564 ]102