องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเด็กทารกแรกเกิด [ 30 ก.ย. 2564 ]131
2 แบบคำร้องขอน้ำ และซ่อมไฟฟ้า [ 30 ก.ย. 2564 ]127
3 แบบลงทะเบียนผู้พิการ [ 30 ก.ย. 2564 ]129
4 แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2564 ]124
5 แบบคำขอมีบัตรคนคนพิการ(รายใหม่/หมดอายุ) [ 30 ก.ย. 2564 ]114
6 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ (กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ) [ 8 ก.ย. 2564 ]102
7 แบบคำร้องขอถังขยะ [ 27 พ.ค. 2564 ]121
8 แบบคำร้องการขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 เม.ย. 2564 ]118