องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 คัดเลือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 คัดเลือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
 
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
: กิจกรรมสตรี
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ