องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565(ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 147ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท.08080.3/ว194 [ 30 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประชาสัมพันธ์ โครงการรวมใจเป็นหนึ่ง MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถานปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
3 ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท.0809.3/ว1908 [ 24 มิ.ย. 2565 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 23 มิ.ย. 2565 ]1
5 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2565 ]11
6 ประชาสัมพันธ์กฏหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2565 ]9
7 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก NO Smoking" [ 31 พ.ค. 2565 ]3
8 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการการลงพื้นที่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]0
9 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเวินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ 25 เม.ย. 2565 ]37
10 ประชาสัมพันธ์ การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิท -19 [ 22 เม.ย. 2565 ]35
 
หน้า 1|2|3|4