องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]78
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]81
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 29 เม.ย. 2565 ]72
4 ผลการนำแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]87
5 รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาร 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]73
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]82
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]99
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]94
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2564 ]46
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 30 ก.ย. 2564 ]91
 
หน้า 1|2