องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย [ 27 ก.ค. 2565 ]80
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]136
3 คู่มือบริการประชาชน [ 7 มี.ค. 2565 ]122
4 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]107
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]117
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 5 มี.ค. 2564 ]117
7 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บางเดชะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]108