องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 รอบไตรมาสที่ 1 ( 1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]125
2 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 รอบไตรมาสที่ 2 ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) [ 12 ต.ค. 2564 ]123
3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 พ.ค. 2564 ]152
4 คุ่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 13 พ.ค. 2564 ]118
5 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2564 ]113
6 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 รอบไตรมาสที่ 2 ( 1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]122
7 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 รอบไตรมาสที่ 1 ( 1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 16 เม.ย. 2563 ]123
8 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 รอบไตรมาสที่ 1 ( 1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]118