องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
สมาชิกสภา อบต.


นายไพโรจน์ อุเบกจิตต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
   
นายสำรวย เอี่ยมเพิ่มวงศ์ นายวิโรจน์ พรมบุตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เลขานุการนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
 
 
นางสุนทริยา สุจริต นางสมควร บำรุงสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
นายชื่น อ่อนบัว นายอมรเทพ หอมเดิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
นายสวรรค์ วงษ์บำหรุ นายสมเกียรติ สนามน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8