องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 

 
  วันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 08.00 น.อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
  สิทธิน่ารู้ของผู้ป่วยบัตรทอง
  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองนายกจันทนา วงษ์นิกร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  วันพุธที่ 10 พฤษภาคม2566 รองนายกจันทนา วงษ์นิกรษ์ พร้อมพนักงานส่วนตำบล ผอ.รพสต. ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมคณกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
  วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชน ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิย์ที่ 14 พฤาภาคม 2566 ณ บริเวณอำเภอเมืองปราจีนบุรี
  คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
 
19 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ กฎหมายน่ารู้ สำหรับประชาชน [ อ่าน 23 ]
9 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองน่ารู้ [ อ่าน 8 ]
8 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 [ อ่าน 9 ]
23 มี.ค. 2566 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ อ่าน 8 ]
7 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะใสสะอาด 2566 งดรับ งดให้ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการปฏิบัติหน้าที่ [ อ่าน 46 ]
28 ก.พ. 2566 ประกาศ No Gift Polic องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประจำปี 2566 [ อ่าน 53 ]
1 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ อ่าน 21 ]
27 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 [ อ่าน 23 ]
20 เม.ย. 2566 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 13 ]
11 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ อ่าน 81 ]
27 ต.ค. 2565 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 72 ]
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 175 ]
25 ก.พ. 2565 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ อ่าน 217 ]
9 ก.พ. 2565 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 196 ]
6 ก.ย. 2564 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ อ่าน 113 ]
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำเคหะชุมชนปราจีนบุรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 212 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565