องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 
  จัดบร์อดให้ความรู้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567
  จัดบร์อดให้ความรู้เนื่องในวันเข้าพพรรษาที่ 22 กรกฎาคม 2567
  หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว ณ วัดหัวกรด
  เตรียมพร้อมประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
  จัดบร์อดให้ความรู้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่ 21 กรกฎาคม 2567
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก World Drug Day ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567
 
1 ก.ค. 2567 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ อ่าน 13 ]
21 มิ.ย. 2567 รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26มิถุนายน [ อ่าน 68 ]
25 มี.ค. 2567 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ปีการศึกษา 2567 [ อ่าน 103 ]
21 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 [ อ่าน 165 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 110 ]
15 มี.ค. 2567 ตารางราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 130 ]
6 ก.พ. 2567 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ อ่าน 169 ]
5 ก.พ. 2567 ประกาศนโยบาย nogift 2567 (ภาษาไทย) [ อ่าน 111 ]
1 เม.ย. 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดดหาพัสดุปี 2567 [ อ่าน 126 ]
1 เม.ย. 2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2567 [ อ่าน 114 ]
1 ธ.ค. 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ อ่าน 175 ]
3 ก.ค. 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 265 ]
20 เม.ย. 2566 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 242 ]
11 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ อ่าน 230 ]
27 ต.ค. 2565 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 234 ]
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 238 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565