องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 
  ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบรหารส่วนตำบลบางเดชะ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ 22 พฤษภาคม 2567
  พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
  "หมู่บ้านรักษาศิล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม" ภายใต้กิจกรรม "ทำบุญทั้งปี ทำดีด้วยหัวใจ" วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันพืชมงคล ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 
25 มี.ค. 2567 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ปีการศึกษา 2567 [ อ่าน 196 ]
21 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 [ อ่าน 290 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 181 ]
15 มี.ค. 2567 ตารางราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 193 ]
6 ก.พ. 2567 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ อ่าน 185 ]
5 ก.พ. 2567 ประกาศนโยบาย nogift 2567 (ภาษาไทย) [ อ่าน 188 ]
5 ม.ค. 2567 ประกาศ nogift 2567(ภาษาอังกฤษ) [ อ่าน 288 ]
3 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 196 ]
1 เม.ย. 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดดหาพัสดุปี 2567 [ อ่าน 178 ]
1 เม.ย. 2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2567 [ อ่าน 184 ]
1 ธ.ค. 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ อ่าน 185 ]
3 ก.ค. 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 190 ]
20 เม.ย. 2566 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ อ่าน 198 ]
11 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ อ่าน 175 ]
27 ต.ค. 2565 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 182 ]
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 185 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565