องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายวิโรจน์ พรมบุตร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ  
  096-7059779  
 
   
นายทวีศักดิ์    ประภักดี
นางสาวจิตรา บุญกระพือ
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
065-159936
  089-8105475
 
   
นายคำรณ  นาคคล้าย   นางสาววันเพ็ญ พันปล้อง
ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
083-9803855   089-0417091