องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
กองช่าง

 
นายคำรณ นาคคล้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นางสาวจันติมา เพ็ชรกำจัด นายนรินทร์ ขาวผ่อง นางสาวจินตนา มงคล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ