องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
พัฒนาการเกษตร  การศึกษา  ความเป็นอยู่ และชุมชน