องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
สำนักปลัด

 
นายวิโรจน์  พรมบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายทวีศักดิ์ ประภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 

 

นางสาวทัศนีย์  ยิ้มสุข

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 

 
 
นางสาวอรวรรณ จิตสุภา   นางสาวรัชนี ผดุงรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ