องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
ที่ทำการ อบต.

 


 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
82/12 หมู่ 4 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-287066 โทรสาร 037-287066


อีเมล์สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@bangdechapri.go.th
WWW.BANGDECHAPRI.GO.TH